AIUT Sp. z o.o.

AIUT Sp. z o.o. realizuje usługi inżynierskie w zakresie automatyki przemysłowej, kontroli procesów, zarządzania produkcją, robotyki, a także wdraża Informatyczne Systemy Zarządzania Majątkiem Przedsiębiorstwa (IBM/USA). Firma jest również twórcą i producentem innowacyjnych rozwiązań telemetrycznych do zdalnego monitoringu i wspierania dystrybucji paliw, gazu, ciepła i wody. W zakresie automatyki spółka realizuje dostawy kompletnych systemów „pod klucz”, usługi w zakresie każdego z etapów budowy (projekty podstawowe i szczegółowe, układów zasilania i sterowania, projekty AKP, oprogramowania i wizualizacji), montaż, oprogramowanie, rozruch instalacji, szkolenia oraz serwis.
AIUT jest firmą polską z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem i wdrożeniach w wielu dziedzinach przemysłu, w tym motoryzacyjnym, hutniczym, metalurgicznym, paliwowym, energetycznym, stoczniowym, spożywczym i innych w kraju i za granicą, zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę, skupiającą inżynierów automatyków, elektroników, elektryków, informatyków, mechaników i robotyków.
Główna siedziba spółki znajduje się Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach, posiada również biura terenowe w tym w Bielsku-Białej, Białymstoku, Bydgoszczy Opolu i Poznaniu, a także biura za granicą w Chinach, Indiach, Rumunii oraz USA.

20 maja podczas Pikniku Naukowego firma AIUT przedstawi na stoisku Virtual commissioning czyli emulację rzeczywistego sprzętu za pomocą środowisk programowych, umożliwiającą m.in. testy w warunkach laboratoryjnych (tzw. offline) działanie pewnych elementów stanowisk produkcyjnych, zanim fizycznie powstanie stanowisko (mechanika, pneumatyka, elektryka), technika ta umożliwia eliminację ewentualnych błędów na etapie fizycznego wykonania. Dobrze przygotowana symulacja zaoszczędzi czasu przy tzw. debugowaniu stacji, tj. wyszukiwaniu i eliminacji błędów mechanicznych i programowych stanowiska. Technika pozwala skrócić czas uruchamiania stanowisk.

Ponadto, zaprezentuje odwiedzającym przykład technologii emulacji zachowania kompletnej maszyny w oparciu o rzeczywiste parametry urządzeń. Używamy do tego rysunków 3D dostarczanych przez producentów siłowników/elementów mechanicznych lub bazujemy na rysunkach przygotowanych przez naszych mechaników. Następnie składamy scenę 3D, piszemy program symulujący zachowanie prawdziwej maszyny i komunikujemy ze sterownikiem PLC. W efekcie otrzymujemy prawdziwy, działający program PLC, który zamiast z rzeczywistą (fizyczną) maszyną DC40 komunikuje się z naszą symulacją i sceną 3D.

Wystawione zostanie stanowisko DC40 wykorzystujące system pneumatyki (sprężonego powietrza) do transportu piłeczek do tenisa stołowego. Zadanie to wydaje się z pozoru bezcelowe i niepotrzebne jednak w przygotowanym procesie nie chodzi o to co, ale w jaki sposób jest transportowane. Głównym celem stanowiska jest wykorzystanie mechanizmów, które można spotkać w rzeczywistych fabrykach produkcyjnych (tzw. obiektach przemysłowych). Stanowisko zbudowane zostało w oparciu o prawdziwe komponenty systemu pneumatyki: kompresor sprężający powietrze, stację przygotowania powietrza (której głównym zadaniem jest odpylenie, osuszenie oraz zapewnienie stabilnego ciśnienia w systemie), układy zaworów i ich sterowanie oraz o odbiorniki pneumatyczne, np. siłowniki.

Technologia OPC UA (Object Linking and Embedding, Unified Automation) czyli zunifikowane podejście do zagadnień automatyki dla protokołu OLE (Object Linking and Embedding) – nowy typ dostępu do danych przemysłowych, do zasobów np. sterownika PLC (lub innego typu kontrolera) z poziomu stacji zewnętrznej w całkowicie nieinwazyjny dla sterowania sposób. Ma to na celu pozyskiwanie wartości z rejestrów kontrolera bez zakłócenia procesu sterowania, tj. bez obciążania algorytmu sterującego i komunikacji. OPC służy obecnie przede wszystkim do monitoringu danych z różnych źródeł i gromadzenia ich we wspólnej bazie oraz dostęp do danych historycznych. Zaprezentowany zostanie przykład systemu OPC UA działającego dla DC40. Dzięki systemowi możemy podglądać wybrane przez nas zasoby sterownika (np. pozyskać informację które urządzenia aktualnie pracują lub informacje o zużyciu energii przez stację) z dowolnego miejsca.
Prezentacja realizacji instalacji automatyki przemysłowej na przykładzie stanowiska DC40, sposobu realizacji stacji w przemyśle, przebiegu procesu ich powstawania, typowych komponentów wchodzących w ich skład i ich sterowania oraz interfejsów maszyna-człowiek.