Centrum Naukowo Dydaktyczne Transportu Kolejowego

Politechnika Śląska wraz z PKP S.A. uruchamia kształcenie inżynierów na kierunku Transport Kolejowy w nowej jednostce o nazwie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego. Nowo powstające Centrum jest odpowiedzą na zapotrzebowanie gospodarki narodowej w zakresie kształcenia wykwalifikowanej kadry dla transportu kolejowego, a także stanowi realizację elementu strategii rozwoju transportu w Polsce i Europie do roku 2020, zakładającej wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych rodzajów transportu. Centrum zostało utworzone 1 czerwca 2014 roku zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z 27 maja 2014 roku. List intencyjny w sprawie wspólnego tworzenia Centrum został podpisany 25 lipca 2014 roku w Sosnowcu.
Ekspozycja składa się z materiałów informacyjnych o CND Transportu Kolejowego. Prezentujemy przekroje szyn, modele kolejowe, a także siatkę dydaktyczną nowo otwartego kierunku TRANSPORT KOLEJOWY.