ELKON

„ELKON” Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki Eksponowane urządzenie do indukcyjnego hartowania powierzchniowego jest wielofunkcyjne, sterowalne w trzech osiach związanych z  położeniem induktora względem elementu , a ponadto z możliwością sterowania prędkością obrotową elementu w uchwycie i z możliwością sterowania kąta obrotu uchwytu.

W promowanym rozwiązaniu istnieje możliwość  programowania strefy  nagrzewania wzdłuż wałka, możliwość  precyzyjnego przesuwania uchwytu w osi poziomej w celu właściwego ustawienia elementu w osi induktora oraz możliwość sterowania kątem obrotu uchwytu, w celu precyzyjnego ustawienia np.  wieloklinu w  induktorze z dopasowanym koncentratorem pola magnetycznego ( hartowanie bez obrotu elementu), bądź w celu hartowania kół zębatych lub łańcuchowych metodą „ząb po zębie”.

Ta sterowalność zapewniona jest przez serwonapędy. Komora hartownicza wyposażona jest w uchwyt trójszczękowy automatycznie zaciskający się. W górze umieszczony jest kieł stabilizujący element. Uchwyt oraz kieł zamocowane  są na platformie przesuwanej poziomo. Komora połączona z szafą sterującą  z  generatorem tranzystorowym. Induktor przesuwa się podczas hartowania wzdłuż elementu ułożonego w osi pionowej, obracanego podczas hartowania pierścieni wałków i tulei.   Pierścień zraszający jest zintegrowany z induktorem. Urządzenie jest wyposażone w dwa obwody  chłodzenia wodnego w obiegu zamkniętym. Proces  hartowania programowany jest  w sterowniku. Program umożliwia zadawanie mocy, prędkości posuwu, kąta obrotu, prędkości obrotu  oraz strefy nagrzewania.
Firma  „ELKON” została utworzona w 1983 r. przez obecnego jej właściciela dr inż. Zdzisława Konopkę, byłego pracownika naukowo-dydaktycznego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, z założeniem opracowywania i wdrażania specjalistycznych urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Szczególną dynamikę rozwoju osiągnięto w dziedzinie indukcyjnych urządzeń elektrotermicznych tzn. pieców indukcyjnych tyglowych i nagrzewnic indukcyjnych.
W uznaniu działalności innowacyjnej firma „ELKON” uzyskała w 1988 roku status „jednostki innowacyjno-wdrożeniowej” zarejestrowanej w byłym Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z zadaniem wdrożenia laboratoryjnych pieców indukcyjnych.

Wykonano szereg specjalistycznych rozwiązań pieców tyglowych, pracujących w laboratoriach uczelnianych i instytutowych, a także przemysłowych, do których między innymi należą: Politechnika Śląska, Politechnika Opolska,  Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,  Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Zakład Doświadczalny „SPORENBERG” GmbH w Bochum, Laboratoria firm:  RAFAMET, NICROMET,  i inne.

Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne oraz badawcze, związane z opracowaniem  zasilaczy tyrystorowych, są rozwijane dzięki realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , którego celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i  prac rozwojowych umożliwia firmie ELKON wdrożenia nowych innowacyjnych rozwiązań pieców i nagrzewnic indukcyjnych, na które istnieje duże zapotrzebowanie rynku, a także powiększenie obszaru ich zastosowań, szczególnie przez wprowadzenie nowych, dotychczas nie stosowanych rozwiązań.