EQ SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka EQ System współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w dziedzinie optymalizacji planowania i harmonogramowania produkcji, w szczególności przy wykorzystaniu wiodącego na świecie japońskiego oprogramowania APS Asprova. Nasze kompetencje obejmują także doradztwo z dziedziny systemów informatycznych, w szczególności MES i ERP.

Warunki niepewności rynku powodują, że przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmiany rynkowe elastycznie, wręcz w czasie rzeczywistym uwzględniać wahania w popycie i dostawach. Systemy ERP umożliwiają zarządzanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia controlingu. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Asprova APS to naturalne uzupełnienie systemów ERP, brakujące ogniwo pomiędzy ERP i MES.
EQ System dostarcza rozwiązania informatyczne umożliwiające zarządzanie produkcją w całym przedsiębiorstwie, podnoszące efektywność ekonomiczną organizacji, łączące obszary firmy w jeden spójny, wydajny organizm.
Asprova APS – planowanie produkcji w wielu wariantach ekonomicznych w czasie rzeczywistym.

Pierwsze zdanie zawiera w zasadzie wszystkie najważniejsze informacje, do czego służy Asprova APS. Warto dodać, że EQ System i Asprova APS otrzymały w marcu 2013 roku Złoty Medal Międzynarodowych targów AUTOMATICON w Warszawie, a w lutym EQ System otrzymał tytuł najlepszego partnera Asprova Corp. w Europie.

Więcej o ASPROVA:

Japońska firma ASPROVA Corporation jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania wspomagającego zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Współpraca nawiązana przez firmę EQ System Sp. z o.o. z firmą ASPROVA zaowocowała wprowadzeniem w 2010 roku tej nowoczesnej technologii obliczeniowej do Polski. Aktualnie z systemu Asprova w Polsce korzysta już 12 firm, zarówno z polskim jak i zagranicznym kapitałem.

Fundamentem systemu ASPROVA APS jest opatentowany, matematyczny silnik optymalizacyjny. Umożliwia on utworzenie optymalnego pod względem przyjętych kryteriów i wskaźników ekonomicznych planu produkcji.
Jest to najwydajniejszy obliczeniowo system klasy APS na świecie. Daje on możliwość przeliczenia 100.000 operacji w czasie krótszym niż 20 sekund lub 5.000 operacji w czasie 3 sekund. Dzięki udostępnieniu w systemie ASPROVA APS aż 2400 parametrów i 4000 cech opisujących zasoby, procesy, zamówienia oraz aspekty jakości, możliwe jest 100% odwzorowanie procesu produkcyjnego. Realne staje się więc odzwierciedlenie wszelkich potencjalnych sytuacji i zdarzeń produkcyjnych.

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że stosowanie w codziennej pracy systemu ASPROVA APS umożliwia  znaczne podniesienie efektywności produkcyjnej.

Poprawne ułożenie planu oraz jego optymalizacja według zadanych kryteriów są najprostszą i najbardziej efektywną drogą do zwiększenia wydajności i wyników finansowych firmy.

System APS jest brakującym ogniwem między systemem ERP, wspomagającym zarządzanie organizacją na poziomie administracyjno – finansowym, a konkretnym działem produkcji.

Produkcja oparta jedynie o system ERP zakłada planowanie przy nieograniczonych zasobach i zdolnościach produkcyjnych. Odpowiada wyłącznie na dwa pytania planistyczne: „co?” i „ile?”.  Łatwo więc stwierdzić, że tak utworzony plan nie jest optymalny.

Uzupełnienie procesu planowania produkcji o funkcjonalność systemu ASPROVA APS powoduje uwzględnienie warunków i ograniczeń występujących w procesie produkcyjnym. Wraz z możliwością operowania wskaźnikami KPI daje to pełen obraz zaplanowanego procesu produkcji. Można więc uzyskać wyczerpującą odpowiedź nie tylko na podstawowe pytania: ”co?, ile?”, ale także : „kiedy?”, „czym?”, „gdzie?”, „jak?”, planując jednocześnie na wielu poziomach.

Dla potrzeb współpracy z różnymi rozwiązaniami ERP system ASPROVA APS został wyposażony w mechanizm wtyczek oparty o technologię Microsoft Standard COM, a także obsługę formatów XML, OLE, makr Excel, Access i innych. Oprogramowanie ASPROVA APS zostało zintegrowane z blisko 200 systemami ERP. Wśród nich znajdują się zarówno rozwiązania zagraniczne (SAP, JDEdwars, Oracle, BaaN) jak i krajowe (SIMPLE.ERP, CDN-XL, Subiekt, oprogramowanie autorskie).

EQ System organizuje cieszące się popularnością  warsztaty szkoleniowe, dzieląc się swoją wiedzą z dziedziny planowania i harmonogramowania.