Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, utworzona w 1991 r. w Zabrzu, przyjęła za cel wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w leczeniu zagrożonego serca. Prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z polskim sztucznym sercem, biologicznymi protezami zastawek serca, robotem chirurgicznym i innowacyjnymi narzędziami chirurgii oraz inżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Współfinansuje publikacje naukowe i dydaktyczne. Organizuje specjalistyczne warsztaty, konferencje i sympozja. Promuje aktywny, zdrowy styl życia jako najlepszą profilaktykę chorób serca. Fundacja prowadzi także program szkoleniowo – stypendialny dla kadr medycznych. Fundacja jest nowoczesnym, zasłużonym dla polskiej kardiochirurgii ośrodkiem naukowo-badawczym oraz centrum wymiany myśli i doświadczeń.

Jej działalność możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z darowizn, subwencji, dotacji oraz funduszy unijnych. Najhojniejsi sprzymierzeńcy Fundacji, co roku nagradzani są podczas koncertów „Serce za serce”, organizowanych z udziałem znakomitych gwiazd i wspaniałych gości. Fundację wspierać można również przekazując jej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach ekspozycji podczas Dnia Nauki i Przemysłu, Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgi chciała by pokazać najnowsze swoje dokonania. Podczas ostatniego roku pracy udało się ukończyć wiele innowacyjnych projektów których rezultatami były między innymi:

  • system ultradźwiękowej detekcji mikro skrzeplin powstałych na skutek stosowania urządzeń wspomagania serca. Urządzenie zostało wykonane w formie przenośnej. Zastosowanie urządzenie pozwala w sposób jednoznaczny określić ryzyko wystąpienia tromgogenizacji pompy co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zastawania pompy. Pomiar ultradźwiękowy przepływu krwi daje również wiele innych możliwości interpretacji pracy pompy takich jak monitorowania pracy zastawek mechanicznych czy pomiar rzeczywistego rzutu pompy.
  • pediatryczne pompy wspomagania serca ReligaHeart PED. Powstałe pompy są dostępne w trzech rozmiarach : 20, 30 i 45 ml pojemności wyrzutowej. Wprowadzenie różnej wielkości pomp wspomagania ma za zadanie dobranie pompy w sposób optymalny do wagi pacjenta. Wraz z pompą został opracowany przenośny sterownik który zasila pompę sygnałem pneumatycznym. Całość (pompa wraz ze sternikiem) tworzy kompletny system który pozwala na ratunek pacjentów zmagających się z krańcową niewydolnościom mięśnia sercowego. Zastosowane rozwiązanie jest stosowane jako złoty standard podczas leczenia klinicznego mającego zapewnić dzieciom możliwość regeneracji serca albo oczekiwania na przeszczep.
  • całkowicie implantowana wirowa pompa wspomagania serca ReligaHeart ROT. Innowacyjne rozwiązanie na skale światową które pozwala w sposób bardzo wygodny dla pacjenta wspomagać krążenie w czasie zmagań z zespołem niewydolności serca. Pompa wraz ze sternikiem ze względu na swoje niewielkie gabaryty i zasilanie bateryjne pozwala pacjentowi oczekiwać w warunkach domowych na przeszczep serca lub regenerację mięśnia sercowego. Czasami ten sposób wspomagania jest stosowany również jako terapia docelowa dla pacjentów którzy nie są w stanie mieć wykonanego przeszczepu jako terapia ratująca życie.
  • bezprzewodowy system przesyłu energii elektrycznej do pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT. System który nakreśla kierunek rozwoju kolejnych generacji pomp wspomagania serca. Jego zastosowanie pozwala wyeliminować konieczność prowadzenia przewodu zasilającego co powoduje znaczne zwiększenie komfortu życia pacjenta oraz eliminację ważnego ogniska stanów zapalnych.