Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym związanym od 1945 roku z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie.

Działalność Instytutu zawsze dotyczyła najbardziej istotnych problemów bezpieczeństwa pracy, rozwoju nowoczesnych technologii i technik górniczych oraz ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej, w szczególności górniczej. Wyniki prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie stworzyły podstawy nowoczesnego i bezpiecznego polskiego Górnictwa, a wiele z nich znalazło zastosowanie w górnictwie światowym. Obecnie GIG świadczy usługi dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

Obecnie GIG to:

 • Światowy lider badań w obszarze bezpieczeństwa pracy w górnictwie
 • Instytut podejmujący najważniejsze wyzwania badawcze, takie jak:
  • rozwój czystych technologii węglowych,
  • geologiczne składowanie CO2,
  • wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla,
  • gospodarcze wykorzystanie metanu oraz wód kopalnianych.
 • Nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do terenów górniczych.
 • Badania w zakresie społecznych zmian w regionach przemysłowych.
 • Jednostka Notyfikowana nr 1453 (94/9/WE – ATEX, 98/37/WE – maszynowa, 93/15/WE – materiały wybuchowe do użytku cywilnego).
 • Instytut posiadający Zintegrowany System Zarządzania.
 • Założyciel Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Technologicznego „Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko”.

Podstawowe obszary działalności Instytutu:

 • Górnictwo i geoinżynieria
 • Zrównoważone systemy energetyczne
 • Inżynieria  środowiska i zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Bezpieczeństwo pracy w przemyśle
 • Inżynieria materiałowa
 • Badania socjo-ekonomiczne
 • Certyfikacja, ocena zgodności, systemy zarządzania

Misją Instytutu jest kreowanie nowoczesnych energooszczędnych, bezpiecznych i czystych technologii, rozwiązań technicznych i przedsięwzięć służących kształtowaniu korzystnych relacji: CZŁOWIEK – PRZEMYSŁ – ŚRODOWISKO

Główny Instytut Górnictwa jest jedną z tych nielicznych placówek naukowo-badawczych, które są zdolne do kompleksowego rozwiązywania problemów technicznych, ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Nasze doświadczenie wykorzystujemy również pomagając innym podmiotom gospodarczym wdrażać u siebie systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W ramach swojej działalności Główny Instytut Górnictwa podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania oferując realizację projektów badawczych, licencji, „know-how”, ekspertyz i szkoleń.

Usługi Instytutu obejmują wszystkie fazy działalności badawczo-usługowej od koncepcji przez badanie wstępne i projekt, po wdrożenie i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia.

Obecnie Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządów oraz partnerów zagranicznych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami badawczymi i przemysłowymi z całego świata.

Realizujemy szereg projektów międzynarodowych w ramach:

 • Programów Ramowych i merytorycznych Unii Europejskiej.
 • Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
 • Europejskich i polskich platform technologicznych.
 • Centrów zaawansowanych technologii.
 • Funduszy strukturalnych UE.