Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Ekspozycja dotyczyć będzie zawodów technik analityk i technik ochrony środowiska w ramach których współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Zawód technik analityk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym wykonywanie zróżnicowanych analiz z użyciem wszelkich współczesnych metod analitycznych (klasycznych, fizykochemicznych i biologicznych). Zestaw przedmiotów zawodowych służy ukształtowaniu umiejętności zarówno manualnych (budowa prostych układów analitycznych i preparatywnych, obsługa aparatury analitycznej i pomiarowej, wykonywanie analiz chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych),jak i intelektualnych (ocena stopnia zagrożeń ekologicznych, projektowanie udoskonaleń metod, zdolność do szybkiej zmiany specjalności analitycznej itp.). Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskie. Zawody związane z branżą przyrodniczą i ochroną środowiska należą do rozwijających się z każdym rokiem. Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Podczas targów uczniowie pod nadzorem nauczyciela będą wykonywać efektowne pokazy i analizy chemiczne:

  • chemiczny wulkan
  • piana
  • sztuczna krew
  • reakcja niebiesko-złota
  • wstrząśnięty błękit
  • chemiczna lokomotywa
  • konduktometryczne oznaczanie kwasu fosforowego (V) w coca-coli
  • pokaz kryształów otrzymanych w ramach zajęć.