Jumarpol Spółka Jawna – techniki bezwykopowe

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu 2013 na stoisku firmy Jumarpol zaprezentowana zostanie ruchoma makieta maszyny do przecisków sterowanych, filmy animowane objaśniające procesy bezwykopowej budowy instalacji podziemnych, a także urządzenia kontrolno- pomiarowe wspomagające procesy budowy instalacji podziemnych. Będą to: system teleoptyczny, makieta urządzenia tensometrycznego oraz urządzenie do inwentaryzacji powykonawczej instalacji rurowych.
Spółka Jumarpol zajmuje się świadczeniem usług w zakresie budowy podziemnych instalacji inżynierskich metodami bezwykopowymi. Jest producentem urządzeń mechatronicznych do maszyn przewiertowych oraz urządzeń mechatronicznych dla drogownictwa. Produkuje także urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz maszyny do stosowania w bezwykopowym budownictwie podziemnym.

Przedsiębiorstwo Jumarpol wykonuje usługi na terenie Polski, zaś urządzenia mechatroniczne sprzedaje w kraju i eksportuje.
W zakresie usług firma buduje bezwykopowo instalacje rurowe w przedziale średnic 25 – 2020 mm, posługując się technikami: przecisku statycznego, przecisku dynamicznego, wiercenia ślimakowego ze śledzeniem teleoptycznym, horyzontalnym przewiertem sterowanym i technikami łączonymi.
Wiodącymi produktami Spółki są: system teleoptyczny TSP-02, rodzina urządzeń tensometrycznych KSK-T, maszyna przeciskowa sterowana HMP-800, przycisk sensorowy dla pieszych.