Kolejni Instytucje udzielają patronatu honorowego wydarzeniu „Dzień Nauki i Przemysłu- IX edycja”

Na naszym pokładzie kolejne instytucje, które wspierają propagowanie innowacji technologicznych i naukowych.

Dzień Nauki i Przemysłu uzyskał już patronat:

– Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej

– Głównego Instytutu Górnictwa

 

 

 

– Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

-Regionalnej Izby Gospodarczej

-Politechniki Śląskiej

-Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Dziękujemy za wsparcie !!!