Novelty sp. z o.o. / Smart Geomatic

Novelty specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bezzałogowych systemów latających (BSL) do zastosowań cywilnych. Firma jest producentem profesjonalnych systemów opartych o płatowce, platformy wirnikowe i sterowce. Wszystkie platformy latające oferowane przez Spółkę zostały opracowane przez zespół zatrudnionych przez nią specjalistów i są wynikiem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie elektroniki, układów stabilizacji głowic optoelektronicznych, autonomicznych układów sterowania, alternatywnych układów zasilania, systemów napędowych inżynierii lotniczej oraz informatyki. Najważniejsze z oferowanych rozwiązań to samoloty bezzałogowe ALBATROS oraz wielowirnikowce OGAR.

W oparciu o własne platformy bezzałogowe Novelty świadczy usługi dla rynku cywilnego, w tym realizuje zlecenia fotogrametryczne (ortofotomapy), wykonuje trójwymiarowe modele powierzchni terenu, tworzy chmury punktów, realizuje zlecenia na obserwację terenu itp. Rozwiązania oferowane przez Spółkę znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. wykorzystywane są do monitorowania obiektów naziemnych (patrolowania i oceny stanu sieci energetycznych czy gazowych, infrastruktury drogowej lub kolejowej), w ratownictwie i poszukiwaniach, dla uzyskania czy potwierdzenia informacji geodezyjnych, w rolnictwie dla oceny stanu wegetacji roślin itp.

Smart Geomatic jest firmą ukierunkowaną na rynek geoinformacji, Infrastruktur Informacji Przestrzennej (IIP) oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Firma specjalizuje się w budowie oprogramowania dedykowanego prezentacji danych przestrzennych oraz wyników analiz za pośrednictwem geoportali www i geoportali mobilnych – dedykowanych do pracy na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety). Rozwiązania Smart Geomatic stawiają na szybkość i wydajność pracy w sieci (www) i na urządzeniach mobilnych (on-line) kosztem nadmiernie rozbudowanych funkcjonalności. W projektowaniu i budowie oprogramowania firma wykorzystuje najnowsze dostępne technologie informatyczne (szczególnie w obszarze „geo”), śledząc jednocześnie trendy bieżące i przyszłe w tym zakresie. Środowiskiem pracy aplikacji Smart Geomatic jest chmura obliczeniowa, dzięki czemu m. in. możliwa jest ich optymalizacja.

Oprogramowanie geoinformacyjne oferowane przez firmę dedykowane jest dla szerokiego zakresu obszarów i branż, w których dane przestrzenne oraz ich analizy odgrywają znaczącą rolę – m. in. samorząd, planowanie, turystyka, ochrona środowiska. Nadążając za współczesnym trendami, potrzebami oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (szczególnie w obszarze samorządów) aktualne rozwiązania firmy umożliwiają udostępnianie e-usług (na wysokich poziomach dojrzałości) oraz publikowanie otwartych danych „Open Data”.

W ramach strategicznej współpracy z firmą Novelty RPAS – wiodącym producentem latających platform bezzałogowych (RPAS) – Smart Geomatic specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i aplikacji geoinformatycznych (geoportali) dedykowanych m. in. dla branży energetycznej oraz publikowania i wizualizacji danych przestrzennych pozyskiwanych przez bezzałogowce (ortofotomapy, wyniki inwentaryzacji, itd.). Aktualnie trwają prace nad aplikacją mobilną dla pilotów bezzałogowców, która m. in. ułatwiałaby poruszanie się bezzałogowców w przestrzeni powietrznej zgodnie z przepisami prawa lotniczego

Ekspozycja firm Novelty RPAS i Smart Geomatic podczas Dnia Nauki i Przemysłu umożliwi zaprezentowanie wyników współpracy obu firm dedykowanych m. in. branży energetycznej. Na stosiku firmy zostanie zaprezentowana latająca platforma bezzałogowa RPAS OGAR – innowacyjne narzędzie do prowadzenia prac lotniczych takich jak: paszportyzacja sieci elektronenergetycznych, monitoring gazociągów, tworzenie ortofotomap, prowadzenie akcji poszukiwawczo ratowniczych, obliczanie wskaźników stanu zdrowia roślin i tworzenie map nawożenia dla rolnictwa precyzyjnego, tworzenie cyfrowych modeli terenu oraz klasyfikowanej chmury punktów. System ma tak wiele zastosowań dzięki modułowej budowie i innowacyjnych głowicach opracowanych w Novelty. Modułowość systemu polega na tym, że platforma latająca traktowana jest jako nosiciel dla modułów roboczych, które z kolei definiują funkcjonalność urządzenia. RPAS Ogar jako platforma nośna cechuje się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Posiada wbudowany GPS z poprawkami czasu rzeczywistego RTK dzięki czemu dokładność pozycjonowania platformy wynosi do 5 cm. Wymienność głowic roboczych pozwala na wszechstronne zastosowanie. Głowica obserwacyjna WatchDog wyposażona jest w kamerę termowizyjną oraz kamerę światła dziennego z 30 krotnym zoomem. Głowica geodezyjna GeoScanner – wyposażona jest w aparat z metrycznym obiektywem oraz system georeferencji zdjęć. Głowica AgroObserver wyposażona jest w zaawansowaną kamerę wielospektralną pozwalającą na badanie stanu wegetacji roślin.
Wszystkie rodzaje i typy danych przestrzennych pozyskane przez OGARa po przetworzeniu mogą zostać wprowadzone do systemu WeMapo.com (opracowango przez Smart Geomatic), który bazuje na geoportalu z podkładem mapowym dla całej Polski, dzięki czemu umożliwia szybką prezentację wyników nalotów w postaci danych przestrzennych z możliwością dodania innych danych tematycznych (np. sieci dróg, granic administracyjnych, itd.). Możliwości prezentacji danych przez geoportal sięgają znacznie dalej. Zaprezentowany zostanie również system PROTENER dedykowany branży energetycznej.
Na Pikniku Naukowym możliwe będzie również pozyskanie informacji o pełnych możliwościach bezzałogowych platform latających, aplikacji geoinformacyjnych (geoportali i geoportali mobilnych). Ponadto przedstawiona zostanie ścieżka rozwoju zawodowego pilota bezzałogowców zgodna z metodologią szkoleń Novelty RPAS oraz ścieżka rozwoju specjalisty w zakresie geoinformacji w zakresie niezbędnym do pracy z danymi przestrzennymi pozyskiwanymi przez bezzałogowe platformy latające (na przykładzie ofert szkoleniowej certyfikowanych ośrodków Novelty RPAS).