OBRUM Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. to firma z blisko 50-letnim doświadczeniem w modernizacji i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla producentów sprzętu obronnego. Wiele produktów z powodzeniem znajduje wykorzystanie również na rynku cywilnym.
Od początku istnienia OBRUM sp. z o.o. opracował 60 projektów/wyrobów, w tym: modernizacje istniejących produktów, wdrożenia zakupionych na licencji oraz własne. Obecnie posiada 67 opatentowanych rozwiązań technologicznych, kolejne – są w trakcie zgłaszania.
OBRUM sp. z o.o. wyznacza nowe kierunki rozwoju ciężkich pojazdów gąsienicowych przeznaczonych do obronności kraju i tworzy nowoczesne rozwiązania nie tylko na potrzeby rynku krajowego, ale również zagranicznego.
Na co dzień spółka współpracuje z wieloma uczelniami. Wśród cywilnych placówek jest m.in. Politechnika Śląska, z którą opracowuje wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd z napędem hybrydowym, z Politechniką Warszawską OBRUM pracuje nad bezzałogową platformą lądową, która ma być wykorzystywana przy ewakuacji rannych, czy sprawdzaniu poboczy dróg i ewentualnym ich rozminowaniu, natomiast z Politechniką Łódzką spółka współpracuje w zakresie projektu: teleoperowane systemy sterowania maszynami roboczymi.
W wielu działaniach firmy uczestniczą pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym z takich działań jest np. tworzenie wozu wsparcia bezpośredniego (WWB), którego koncepcja była przedstawiana na targach przemysłu obronnego w Kielcach (MSPO 2014). Uczelnie nie tylko tworzą razem z OBRUM sp. z o.o. nowe produkty, ale również je wykorzystują. Przykładem może być Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jej studenci eksploatują nowoczesny
i unikatowy na skalę światową system szkoleniowy dla załóg KTO Rosomak – SK1-Pluton.
Oprócz uczelni, OBRUM sp. z o.o. współpracuje z instytucjami wojskowymi np. z: Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, czy Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej oraz z wieloma firmami cywilnymi polskimi i zagranicznymi (m.in. szwedzki SAAB, amerykański RAYTHEON, brytyjski BAE SYSTEM, czy francuski THALES ).
Większa część projektów jest finansowana w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w których spółka bierze udział. Wielokrotnie, widząc zapotrzebowanie rynku zbrojeniowego, OBRUM sp. z o.o. am zgłasza propozycje programów. Tak było w przypadku autonomicznego modułu uzbrojenia rakietowego (AMUR) czy wozu wsparcia bezpośredniego.
OBRUM uczestniczy także w tworzeniu produktów na rynek cywilny. Obecnie czeka na ocenę merytoryczną 10 takich projektów, które będą finansowane przez NCBiR.

Nasze specjalizacje:

  • Żołnierze w czasie konfliktu, cywile w czasie powodzi, czyli MOSTY

MS-20 „DAGLEZJA”

   • – mobilny most na podwoziu samochodowym zapewnia bezpieczną przeprawę przez przeszkodę (rzekę, wąwóz) o szerokości do 20 metrów. Obecnie na wyposażeniu polskiego wojska są dwie sztuki. Most doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach, jak podmokłe tereny i grząski piasek. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu napędu na wszystkie 12 kół. Na rozłożenie konstrukcji potrzeba zaledwie 10 minut. MS-20 może być wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale również cywilne służby i instytucje, np. w przypadku klęsk żywiołowych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dużym atutem całego zestawu jest dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

MG-20 „DAGLEZJA-G” – szturmowy most na podwoziu gąsienicowym. Ma identyczne przęsło jak MS-20 i również wykorzystywany jest do pokonywania przepraw do 20 metrów. Przejechać po nim mogą wozy bojowe, w tym czołgi o ciężarze blisko 63 ton oraz samochody o masie niemal 100 ton. Dodatkowo, dzięki opancerzeniu najważniejszych elementów zestawu, MG-20 może zostać rozłożony także w trakcie ostrzału. W takich sytuacjach bezpieczeństwo przeprawy zwiększają zamontowane na konstrukcji świece dymne. W przypadku, gdy przeszkoda przekracza 20 metrów możliwe jest ustawienie dwóch mostów jeden na drugim.

MS-40 „DAGLEZJA-S” – mobilny most o długości ponad 40 metrów i szerokości 4,5 metra. W skład zestawu wchodzi pięć pojazdów: jeden z nich wyposażony jest w specjalny żuraw i układacz, pozostałe cztery służą do ich transportu przęseł. Podobnie jak MS-20, tak MS-40, został dopuszczony do ruchu drogowego.

Symulatory MS-20 „DAGLEZJA”/MG-20 „DAGLEZJA-G” przeznaczone są dla operatorów mostów. Pozwalają na wirtualne ćwiczenie obsługi całego zestawu w różnych warunkach atmosferycznych, na terenach o różnym ukształtowaniu oraz rodzaju podłoża (piasek, skała). Osoba, która szkoli się na symulatorze ma do dyspozycji identyczny panel sterowania, jak w rzeczywistości. Ma to duże znaczenie przy późniejszej obsłudze 20-metrowych mostów, przez co popełnione błędy nie wiążą się z drogim serwisem i innymi konsekwencjami ewentualnych zniszczeń.

  • Wirtualne ćwiczenia bojowe

SK-1 Pluton

   • to unikatowy na skalę światową system treningowy dla złóg KTO Rosomak (cztery symulatory, odpowiadające plutonowi) KTO Rosomak. Oprócz szkolenia z podstaw obsługi wozu, przeznaczony jest przede wszystkim do szkolenia w zakresie taktyki wojskowej. Jest to możliwe dzięki połączeniu zaawansowanych technologicznie, idealnie odwzorowanych kabin Rosomaktów z wirtualną rzeczywistością. Jednocześnie w symulatorze znajdą się: kierowca, dowódca załogi oraz działonowy, którzy wspólnie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności pod względem współpracy na polu walki. Dodatkowo w szkoleniu mogą brać udział inni żołnierze. Wojskowi, którzy na co dzień zajmują przedział przeznaczony dla desantu, ćwiczą taktykę przez monitorami komputerów. Wszyscy realizują jedno zadanie. Tym samym SK-1 Pluton pozwala jednocześnie szkolić cały pluton zmotoryzowany. Dzięki interfejsom HLA oraz DIS istnieje możliwość prowadzenia, w tym samym czasie i tej samej wirtualnej przestrzeni, ćwiczeń dla znacznie większych grup, które mogą znajdować się w różnych jednostkach na terenie kraju.

iRys

   • , czyli poligon w jednym pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii symulacji możliwe jest zmniejszenie kosztów szkoleń żołnierzy, choćby poprzez oszczędności na amunicji. Ćwiczenia odbywają się w pomieszczeniu, w wirtualnej przestrzeni, gdzie żołnierze mogą poprawiać skuteczność wejść do budynków, czy odbijania zakładników. W tym celu wykorzystywane są specjalne gogle, na których wojskowi widzą siebie nawzajem jako wirtualne postacie. Dodatkowo wyposażeni są w repliki broni oraz czujniki, które rejestrują najważniejsze funkcje życiowe. Ponadto iRys posiada układ elektryczny symulujący efekt postrzału. Możliwość wydawania komend głosowych, która stanowi jedyną interakcję w obecnie używanych symulatorach pola walki, została rozszerzona o gesty, wzajemną współpracę i poruszanie się w szyku bojowym oraz możliwość, np. wyważenia drzwi w trakcie wejścia do pomieszczenia oraz likwidacji wirtualnego celu. Całość pozwala na szkolenie taktyczne żołnierzy oraz przeprowadzenie scenariusza dowolnej misji bojowej dla drużyny czy 20 niezależnych uczestników szkolenia.
  • Technologia w służbie codzienności

Cave 3D

   • – system projekcji trójwymiarowej wyświetlający model przestrzenny rzeczywistych pomieszczeń, wnętrz, rzeczy. Jaskinia pozwala nie tylko zobaczyć w 3D przygotowany przez inżynierów i projektantów prototyp, jeszcze przed jego faktyczną budową, ale również nanosić bieżące poprawki na wirtualnym modelu, a nawet go dotknąć i wejść z nimi w interakcję.

Rzeczywistość poszerzona (Augmented reality) – ułatwia i udoskonala serwis urządzeń, pojazdów, podgląd instalacji elektrycznych i gazowych itp. Wystarczy kamera, komputer lub tablet oraz odpowiednia aplikacja. Rzeczywistość poszerzona to technologia łącząca w interaktywny sposób obraz świata rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo. Przykład, wystarczy skierować kamerę tabletu na urządzenie elektryczne, aby poznać układ biegnących pod obudową kabli. Dodatkowo pozwala na oglądanie danego obiektu pod różnymi kątami.

  • Roboty do wojska

Bezzałogowe Platformy Lądowe

   • to jeden z najnowszych projektów nad jakimi pracuje spółka razem z Wojskową Akademię Techniczną, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechniką Śląską oraz Politechniką Warszawską. Wspólne przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Rodzina bezzałogowych platform lądowych” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
   • Waga opracowywanego pojazdu (średnia bpl) nie może przekraczać 800 kilogramów, docelowo ma być przeznaczony m.in. do rozminowania terenu, ewakuacji rannych z pola walki, czy sprawdzania przepustów i poboczy. OBRUM sp. z. o.o. w ramach konsorcjum odpowiedzialny jest za podstawowy system wizyjny oraz system rozpoznawania swój-obcy, który obecnie stosowany jest wyłącznie w ruchu powietrznym. Według założeń pierwsze egzemplarze nowoczesnego robota powinny pojawić się w wojsku za około pięć lat.

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu na stoisku OBRUM Sp. z o.o. zaprezentowane zostaną aplikacje z wykorzystaniem systemu ekspozycyjnego:

  • SYMULATORY PROCEDURALNE MOSTÓW MS-20 – MG-20
    Nowoczesne narzędzie szkoleniowe przewidziane do nauki czynności przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, obsługi urządzeń, a także procedur bezpieczeństwa w trakcie wszelkich przeprowadzanych czynności.
   • Zalety:
    • wierność odtwarzanych procedur obsługi,
    • wysoka jakość wizualna oraz realizm odbioru przekazywanych informacji.
    • atrakcyjna i intuicyjna forma szkolenia umożliwiająca szybkie przyswajane aplikacji,
    • redukcja kosztów szkolenia przy zapewnieniu pożądanego efektu
    • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb użytkownika
    • wykorzystanie rzeczywistego kontrolera stosowanego w warunkach normalnej pracy urządzenia.
    • rejestracja informacji o czasie wykonania i sposobie przebiegu poszczególnych kroków realizowanego ćwiczenia
    • praca w trybie szkoleniowym i egzaminacyjnym

System szkoleniowy przygotowany jest w oparciu o uniwersalne mechanizmy gwarantujące jego funkcjonowanie na standardowym komputerze klasy PC, istnieje również możliwość jego adaptacji na platformy mobilne.

  • APLIKACJE SERWISOWO-SZKOLENIOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ (technologia łącząca w interaktywny sposób obraz świata rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo).
    Aplikacja łącząca obraz obiektu rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo. System śledzenia ruchu pozycjonuje w czasie rzeczywistym, na obrazie widzianym z kamery, dowolne obiekty generowane komputerowo. Nałożenie obu obrazów pozwala na tworzenie aplikacji interaktywnych.
   • Przykłady zastosowań technologii:
    • serwis: instruktaż czynności na rzeczywistym obiekcie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego,
    • wizualizacja podzespołów i wnętrza: podgląd niewidocznych zespołów
     i systemów obiektu.
 • Multimedialne prezentacje dotychczasowych osiągnięć Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o.
  • Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 kr. „Daglezja”
  • Kompetencje Biura Symulacji OBRUM sp. z o.o.
  • Poszerzona rzeczywistość na przykładzie przedziału kierowcy symulatora SK-1 Pluton dla KTO Rosomak
  • Poszerzona rzeczywistość na przykładzie WWB ANDERS
  • Prace koncepcyjne w OBRUM sp. z o.o.
  • Kompleksowy symulator dla plutonu KTO ROSOMak – SK-1 Pluton
  • System przestrzennej wizualizacji 3D