Politechnika Śląska, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Programowania i Inżynierii Językowej działa na Politechnice Śląskiej na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki. W ramach działalności organizowane są cotygodniowe spotkania obejmujące tematyką metodyki wytwarzania oprogramowania, podejmujące tematy tworzenia architektury, wzorców projektowych, omawiania nowych oraz utartych technologii na rynku. Spotkania mające charakter prezentacji i panelu dyskusyjnego, są prowadzone przez studentów oraz przedstawicieli firm informatycznych, z którymi koło naukowe współpracuje. Oprócz regularnych spotkań, koło naukowe prowadzi własną biblioteczkę oraz udostępnia profesjonalne zasoby serwerowe Politechniki Śląskiej, które pomagają prowadzić własne projekty studentów bez ponoszenia kosztów utrzymania. Członkowie koła mają komercyjne doświadczenie oraz kontakty, które pozwala młodszym studentom wskazanie ścieżki kariery komercyjnej tudzież naukowo-badawczej oraz łatwiejsze przystosowanie do panującego rynku pracy.

W ramach ekspozycji pokazywana jest bieżąca działalność Koła Naukowego w postaci prezentacji multimedialnej wyświetlanej na 22 calowym monitorze LCD przedstawiającej m.in. cele powstania koła, technologie wykorzystywane przez jego członków, bibliotekę oraz współpracowników w postaci instytucji i firm partnerskich. Na laptopach prezentowane są bieżące projekty programistyczne realizowane przez uczestników koła takie jak np. oprogramowanie edukacyjne „Fraktaliki” oraz gry promujące IPIJ. W czasie prezentacji przekazujemy informacje o prowadzonych przez nas wykładach i zajęciach, a także promujemy ogólną wiedzę informatyczną. Ekspozycje koła dopełniają dwa banery przekazujące informacje i odsyłające do strony naukowej koła. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z targów pracy organizowanych przez Politechnikę Śląską, na których byliśmy obecni i przedstawialiśmy SKN IPIJ.