Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Wydział Architektury jest najważniejszym miejscem kształcenia architektów i urbanistów na Górnym Śląsku i jednym z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych i twórczych w Polsce. Wydział kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Z Wydziałem Architektury kojarzona jest Śląska Szkoła Architektury, która rozwija ideę racjonalizmu i funkcjonalizmu, czerpiąc z tradycji przemysłowego i wielkomiejskiego regionu. Tworzy ona jedno z najsilniejszych i najbardziej interesujących środowisk architektonicznych w Polsce.

Podczas wydarzenia dostępna będzie także wystawa p.t. „Projekty dla Regionu. Prace studialne, koncepcje i ekspertyzy wykonane w latach 2005-2015 w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej”. Wystawa jest prezentacją wybranych opracowań Katedry będących wynikiem prowadzonych badań naukowych w zakresie architektury i urbanistyki. Wyniki opracowań teoretycznych wprowadzane są do praktyki poprzez prace studialne i koncepcyjne wykonywane dla gmin, instytucji i przedsiębiorstw. W latach 2005-2015 w Katedrze wykonano blisko 30 takich opracowań. Rozwiązywanie problemów praktycznych często pozwala zidentyfikować nowe zjawiska, które wymagają opisania i wyjaśnienia na gruncie teorii architektury i urbanistyki. Jedną z istotnych cech wykonywanych prac jest udział w nich studentów. Praktyczne podejście do dydaktyki realizowane w formule PBL (Project Based Learning) pozwala przy tej okazji lepiej przygotować przyszłych architektów – urbanistów do pracy zawodowej.