VERITECH Sp. z o.o.

Spółka VERITECH powstała w 2007 roku jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie ściśle wyspecjalizowanym oprogramowaniem oraz dedykowanymi systemami kontrolno-pomiarowymi. Dzięki udziałowi w programie National Instruments Alliance Partner oraz realizacji licznych projektów na potrzeby przemysłu energetycznego, lotniczego i motoryzacyjnego, firma osiągnęła na polskim rynku programistycznym pozycję lidera w zakresie jakości aplikacji tworzonych w środowisku LabVIEW. Nieustanna współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także uzyskanie przez pracowników firmy certyfikatów: Certified LabVIEW Architect, Certified LabVIEW Developer oraz Certified Professional Instructor to fakty potwierdzające najwyższą jakość świadczonych przez VERITECH usług.

Cel podejmowanych działań stanowi dostarczanie Klientom spółki, a pośrednio – również odbiorcom ich produktów i usług – innowacyjnych, wydajnych technologicznie rozwiązań programistycznych. Stale poszerzana wiedza i bogate doświadczenie pracowników VERITECHu umożliwiają m.in.:

  • projektowanie i tworzenie oprogramowania w środowisku LabVIEW;
  • opracowywanie kompleksowych systemów pomiarowych, w tym: rozwiązań wizyjnych, rozproszonych i mobilnych;
  • dokonywanie analizy i modyfikowanie istniejących aplikacji;
  • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie realizacji projektów programistycznych.

Aktywność spółki VERITECH wykracza jednak poza realizację bieżących zadań, obejmując podejmowanie szeregu działań przyczyniających się do rozwoju firmy. Priorytetowymi uczyniono zabiegi utrzymania pozycji krajowego lidera pośród podmiotów tworzących specjalistyczne oprogramowanie w środowisku LabVIEW, ponadto nieustannie umacniane jest znaczenie VERITECHu na szczeblu międzynarodowym.

Firma dokłada wszelkich starań, by zaspokoić oczekiwania Kooperantów i podmiotów finansujących, realizując inwestycje przyczyniające się do rozwoju Partnerów spółki. Założone cele są osiągane dzięki zaangażowaniu zespołu wykwalifikowanych pracowników, stale poszerzających swoje kompetencje. Czynnik podnoszący prestiż firmy dostrzeżono w tworzeniu aplikacji o każdorazowo wyższym poziomie trudności, stąd też przedsiębiorstwo dąży do podpisywania kontraktów zakładających tworzenie zaawansowanego oprogramowania o wybitnym znaczeniu przemysłowym bądź militarnym.