Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Trzecia edycja projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark” w Gliwicach

Beneficjentami projektu są: przedsiębiorcy, uczelnie i ich pracownicy naukowi, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego.

III edycja projektu systemowego to regionalna PLATFORMA wiedzy, współpracy i wsparcia.